Advances of science

konferenční materiály
Nakladatelství: Skleněný můstek s.r.o.
Dostupnost: Ihned
50,-
Informace

 

Proceedings includes materials of the international scientific conference « ADVANCES OF SCIENCE», held in Czech Republic, Karlovy Vary-Russia, Moscow, 29-30 March 2016. The main objective of the conference - the development community of scholars and practitioners in various fields of science. Conference was attended by scientists and experts from Azerbaijan, Russia, Ukraine. At the conference held e-Symposium "Dentistry: Health and Beauty", "Vocational Education", "Trends of the Economics and Law". International scientific conference was supported by the publishing house of the International Centre of research projects.

Sborník obsahuje materiály z mezinárodní vědecká konference «pokroky vědy», která se konala v České republice - Karlovy Vary a v Rusku - Moskva, ve dnech 29. - 30. března 2016. Hlavním cílem konference - vývojářská komunita vědců a odborníků v nejrůznějších oblastech věda. Konference se zúčastnili vědci a odborníci z Ázerbájdžánu, Ruska, Ukrajiny. V rámci konference se konala e-sympozia "Zubní lékařství: Health and Beauty", "odborné vzdělávání", "trendů ekonomie a práva". Mezinárodní vědecká konference byla podpořena nakladatelstvím Mezinárodního střediska výzkumných projektů.

 

Počet stran: 222

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-753-4078-8

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

 

Proceedings includes materials of the international scientific conference « ADVANCES OF SCIENCE», held in Czech Republic, Karlovy Vary-Russia, Moscow, 29-30 March 2016. The main objective of the conference - the development community of scholars and practitioners in various fields of science. Conference was attended by scientists and experts from Azerbaijan, Russia, Ukraine. At the conference held e-Symposium "Dentistry: Health and Beauty", "Vocational Education", "Trends of the Economics and Law". International scientific conference was supported by the publishing house of the International Centre of research projects.

Sborník obsahuje materiály z mezinárodní vědecká konference «pokroky vědy», která se konala v České republice - Karlovy Vary a v Rusku - Moskva, ve dnech 29. - 30. března 2016. Hlavním cílem konference - vývojářská komunita vědců a odborníků v nejrůznějších oblastech věda. Konference se zúčastnili vědci a odborníci z Ázerbájdžánu, Ruska, Ukrajiny. V rámci konference se konala e-sympozia "Zubní lékařství: Health and Beauty", "odborné vzdělávání", "trendů ekonomie a práva". Mezinárodní vědecká konference byla podpořena nakladatelstvím Mezinárodního střediska výzkumných projektů.

 

Počet stran: 222

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-753-4078-8

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 50,-.