Agresivita na silnicích

Zuzana Lisá
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
170,-
Informace

Kniha poskytuje komplexní pohled na téma, které je v tuzemské literatuře doposud poměrně opomíjeno, ačkoliv agresivita účastníků silničního provozu, zejména pak řidičů motorových vozidel, představuje mimořádně závažný společenský problém. Dílo se snaží propojit pohled z oblastí právní, dopravní psychologie i dopravy a pokouší se popsat možné preventivní i represivní aktivity, to vše na pozadí analýzy výzkumu provedeného přímo v terénu.

Kniha je rozdělena do čtyř hlavních částí:

1. Agresivní chování – identifikace, příčiny a vliv agresivity na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

2. Přehled stavu problematiky v České republice, porovnání se zahraničím.

3. Výběr statisticky významných případů poukazujících na přítomnost agresivity – analýza.

4. Doporučení pro oblasti prevence, represe a legislativy – návrh řešení eliminace agresivního chování řidičů v České republice.

Hlavní část díla se soustředí na identifikaci příčin agresivního chování v silničním provozu, na jeho specifika, na identifikaci rizikových skupin řidičů, přičemž závěry jsou verifikovány na řadě praktických příkladů nejen z ČR, nýbrž i ze zahraničí.

Počet stran: 144

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-735-7615-8

Online publikace (formáty ePub, PDF, PDF, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Kniha poskytuje komplexní pohled na téma, které je v tuzemské literatuře doposud poměrně opomíjeno, ačkoliv agresivita účastníků silničního provozu, zejména pak řidičů motorových vozidel, představuje mimořádně závažný společenský problém. Dílo se snaží propojit pohled z oblastí právní, dopravní psychologie i dopravy a pokouší se popsat možné preventivní i represivní aktivity, to vše na pozadí analýzy výzkumu provedeného přímo v terénu.

Kniha je rozdělena do čtyř hlavních částí:

1. Agresivní chování – identifikace, příčiny a vliv agresivity na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

2. Přehled stavu problematiky v České republice, porovnání se zahraničím.

3. Výběr statisticky významných případů poukazujících na přítomnost agresivity – analýza.

4. Doporučení pro oblasti prevence, represe a legislativy – návrh řešení eliminace agresivního chování řidičů v České republice.

Hlavní část díla se soustředí na identifikaci příčin agresivního chování v silničním provozu, na jeho specifika, na identifikaci rizikových skupin řidičů, přičemž závěry jsou verifikovány na řadě praktických příkladů nejen z ČR, nýbrž i ze zahraničí.

Počet stran: 144

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-735-7615-8

Online publikace (formáty ePub, PDF, PDF, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 170,-.