An der Schwelle der Romantik. Konzepte des Künstlertums in der deutschen Literatur um 1800

PhDr. Helena Jaklová Ph.D.
Nakladatelství: Univerzita Pardubice
Dostupnost: Ihned
129,-
Informace

Monografie nabízí vhled do konceptů umění v německé literatuře kolem roku 1800. Ukazuje, jak na kulturní tradice osmnáctého století navazuje mladá generace romantických umělců na začátku století devatenáctého. Autorka naznačuje, že z kořenů racionalistického chápání světa povstalo idealistické nazírání prostředí, ve kterém se pohybuje umělec. Z toho je patrné, že obě perspektivy mají společný základ. Jejich prolínání v tomto přechodném období je tématem celé práce. Studie nabízí celostní pohled na problematiku postavení umělce ve společnosti. Na úvahy společensko-historického i hudebně-teoretického charakteru navazují rozbory zčásti méně známých literárních textů německých autorů Johanna Friedricha Reichardta, Wilhelma Heinricha Wackenrodera, Ludwiga Tiecka a Karla Philippa Moritze z přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

 

Počet stran: 181

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-756-0031-8

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Monografie nabízí vhled do konceptů umění v německé literatuře kolem roku 1800. Ukazuje, jak na kulturní tradice osmnáctého století navazuje mladá generace romantických umělců na začátku století devatenáctého. Autorka naznačuje, že z kořenů racionalistického chápání světa povstalo idealistické nazírání prostředí, ve kterém se pohybuje umělec. Z toho je patrné, že obě perspektivy mají společný základ. Jejich prolínání v tomto přechodném období je tématem celé práce. Studie nabízí celostní pohled na problematiku postavení umělce ve společnosti. Na úvahy společensko-historického i hudebně-teoretického charakteru navazují rozbory zčásti méně známých literárních textů německých autorů Johanna Friedricha Reichardta, Wilhelma Heinricha Wackenrodera, Ludwiga Tiecka a Karla Philippa Moritze z přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

 

Počet stran: 181

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-756-0031-8

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 129,-.