Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti

Jan Pichrt
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
341,-
Informace

Publikace reaguje na dvě relativně nové evropské pracovněprávní směrnice, které mají být do českého právního řádu transponovány během roku 2022, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/1152 ze dne 20. 6. 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/1158 ze dne 20. 6. 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

V souvislosti s promítnutím obou směrnic do českého právního řádu vyvstávají mnohé otázky, nejasnosti a potřeba „balancování“, které se snaží autoři jednotlivých příspěvků reflektovat. K těm nejdůležitějším výzvám pro české zákonodárce patří nalezení rovnováhy mezi právním rámcem Evropské unie, respektováním určitých „národních“ tradic a specifik naší pracovněprávní úpravy a potřebami dalšího vývoje trhu práce.

Sborník byl sestaven z příspěvků semináře „Work-life balance a transparentní pracovní podmínky – výzva pro české pracovní právo?“, který se konal na začátku léta 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Editoři sborníku věří, že texty v něm shromážděné budou užitečným příspěvkem k diskusím potřebným pro nalezení optimální cesty.

Počet stran: 156

Rok vydání: 2022

ISBN: 978-80-7676-278-7

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Publikace reaguje na dvě relativně nové evropské pracovněprávní směrnice, které mají být do českého právního řádu transponovány během roku 2022, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/1152 ze dne 20. 6. 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/1158 ze dne 20. 6. 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

V souvislosti s promítnutím obou směrnic do českého právního řádu vyvstávají mnohé otázky, nejasnosti a potřeba „balancování“, které se snaží autoři jednotlivých příspěvků reflektovat. K těm nejdůležitějším výzvám pro české zákonodárce patří nalezení rovnováhy mezi právním rámcem Evropské unie, respektováním určitých „národních“ tradic a specifik naší pracovněprávní úpravy a potřebami dalšího vývoje trhu práce.

Sborník byl sestaven z příspěvků semináře „Work-life balance a transparentní pracovní podmínky – výzva pro české pracovní právo?“, který se konal na začátku léta 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Editoři sborníku věří, že texty v něm shromážděné budou užitečným příspěvkem k diskusím potřebným pro nalezení optimální cesty.

Počet stran: 156

Rok vydání: 2022

ISBN: 978-80-7676-278-7

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 341,-.