Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

a kolektiv
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
495,-
Informace

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nevyhýbá se však ani rozhodovací činnosti Mezinárodního soudního dvora, mezinárodních rozhodčích orgánů či smluvních výborů OSN. Na straně adresáta vedle vrcholných českých a slovenských soudů neopomíjí ani legislativu či exekutivu.

K pozitivům publikace patří skutečnost, že autoři mají skutečně co říct a čtenáři nabízejí různorodou optiku, která se vhodně doplňuje – od teoretických pojednání přes výsledky empirických bádání, až po pohledy za oponu od insiderů. Některé kapitoly posouvají poznání toho, co už bylo zachyceno jinde, nebo co lze dlouhodobějším pozorováním vytušit, navazují a rozvíjejí známé, nicméně zejména kapitoly věnující se legislativě přináší skutečně nové znalosti.

Výsledná publikace má každopádně už v dnešní podobě potenciál stát se referenční knihou ve svém oboru na roky dopředu.“

Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.,  vedoucí analytického odboru Ústavního soudu

 

„První pocity čtenáře, který otevře předkládanou knihu, berou dech. Autorský kolektiv lze bez nadsázky označit za československý lidskoprávní all-star team. Už samotnou skutečnost, že se podařilo takový tým sestavit, je proto nutné vyzdvihnout a ocenit. To platí i pro téma knihy. Její vydání v nejbližších měsících bude mít po mém soudu velký význam. Minimálně na úrovni České republiky totiž pociťuji jistý judikatorní ústup od (mezinárodně) nastavených lidskoprávních standardů. Ivo Pospíšil ve své kapitole píše, že třetí Ústavní soud ve své judikatuře vykazuje ve vztahu k mezinárodním lidskoprávním závazkům „stabilní netečnost“.  Já dokonce pociťuji, že pokud se třetí Ústavní soud v tomto ohledu něčím vyznačuje, je to spíše něco, co Petr Pithart v jiném kontextu označil za „račí krok“.  Až příliš často totiž v poslední době u Zemanova Ústavního soudu narážíme na nálezy, které se tváří v tvář mezinárodním lidskoprávním rozhodnutím musí „červenat“.  Proto obrovsky vítám knihu, která, jak pevně věřím, dostane otázku compliance s rozhodnutími mezinárodních lidskoprávních těles na československé úrovni opět do popředí zájmu.“

JUDr. Martin Kopa, Ph.D., Právnická fakulta UP v Olomouci

Počet stran: 276

Rok vydání: 2018

ISBN: 999-00-017-8929-9

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nevyhýbá se však ani rozhodovací činnosti Mezinárodního soudního dvora, mezinárodních rozhodčích orgánů či smluvních výborů OSN. Na straně adresáta vedle vrcholných českých a slovenských soudů neopomíjí ani legislativu či exekutivu.

K pozitivům publikace patří skutečnost, že autoři mají skutečně co říct a čtenáři nabízejí různorodou optiku, která se vhodně doplňuje – od teoretických pojednání přes výsledky empirických bádání, až po pohledy za oponu od insiderů. Některé kapitoly posouvají poznání toho, co už bylo zachyceno jinde, nebo co lze dlouhodobějším pozorováním vytušit, navazují a rozvíjejí známé, nicméně zejména kapitoly věnující se legislativě přináší skutečně nové znalosti.

Výsledná publikace má každopádně už v dnešní podobě potenciál stát se referenční knihou ve svém oboru na roky dopředu.“

Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.,  vedoucí analytického odboru Ústavního soudu

 

„První pocity čtenáře, který otevře předkládanou knihu, berou dech. Autorský kolektiv lze bez nadsázky označit za československý lidskoprávní all-star team. Už samotnou skutečnost, že se podařilo takový tým sestavit, je proto nutné vyzdvihnout a ocenit. To platí i pro téma knihy. Její vydání v nejbližších měsících bude mít po mém soudu velký význam. Minimálně na úrovni České republiky totiž pociťuji jistý judikatorní ústup od (mezinárodně) nastavených lidskoprávních standardů. Ivo Pospíšil ve své kapitole píše, že třetí Ústavní soud ve své judikatuře vykazuje ve vztahu k mezinárodním lidskoprávním závazkům „stabilní netečnost“.  Já dokonce pociťuji, že pokud se třetí Ústavní soud v tomto ohledu něčím vyznačuje, je to spíše něco, co Petr Pithart v jiném kontextu označil za „račí krok“.  Až příliš často totiž v poslední době u Zemanova Ústavního soudu narážíme na nálezy, které se tváří v tvář mezinárodním lidskoprávním rozhodnutím musí „červenat“.  Proto obrovsky vítám knihu, která, jak pevně věřím, dostane otázku compliance s rozhodnutími mezinárodních lidskoprávních těles na československé úrovni opět do popředí zájmu.“

JUDr. Martin Kopa, Ph.D., Právnická fakulta UP v Olomouci

Počet stran: 276

Rok vydání: 2018

ISBN: 999-00-017-8929-9

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 495,-.