Existuje štěstí?

06.08.2018Jan Šuba
Existuje štěstí?

„Co je to štěstí? Muška jenom zlatá….“ I tak by se dalo obecně nazvat štěstí. A co vy, měli jste někdy ve svém životě štěstí? A co víc, existuje vůbec štěstí?  Sokratés v dialogu „Gorgias“ polemizuje s Kalliklem, pro něhož štěstí je blahobyt a nezkrocená svoboda. V „Etice Nikomachově“ zase Aristotelés vysvětluje, že člověk nemůže dosáhnout skutečného štěstí ani sám, ani v rodině, ale jen v obci svobodných. Štěstí není nahodilý pocit, nýbrž výsledek rozumně vedeného dobrého života. V mém velmi blízkém náboženství buddhismu se doslova říká, že štěstí je soustavné vyhýbání se utrpení a potlačování „žízně“. Všechny tyto věci spějí k jednomu jasnému závěru. Stavu štěstí můžete dosáhnout během vteřiny. Stačí se jen odpoutat od negativních myšlenek, pocitů nedostatku a doslovného „sebepoškozování“ pomocí hrozivých myšlenkových scénářů. Z těchto vět můžeme jasně usoudit, že štěstí pro někoho existuje a někdo ho v životě ještě neviděl či ani nezažil. Opět záleží jen na úhlu pohledu dané osoby. Věřím, že mnoho z vás prožívá „štěstí“ každý den. Nyní se nacházíme v období léta, které je jako stvořené pro hledání štěstí třeba ve formě relaxace. Přeji všem krásné prožití léta a co nejčastější nalezení „štěstí“. Štěstí je vlastně pouhý pocit,  takže odpověď na otázku v tomto článku je prostá. Štěstí máte pouze a jen ve své hlavě, ostatně jako spoustu věcí, díky nimž  si vytváříte vlastní realitu :- )