Cirkulární ekonomie a ekonomika 2

Eva Kislingerová
Nakladatelství: Grada
Dostupnost: Ihned
339,-
Informace
Jak se pandemická, energetická a bezpečnostní krize promítnou do podpory cirkulární ekonomiky na úrovni jednotlivých států, EU a případně na úrovni nadnárodních globálních organizací? Jak dopadne střet potřeby zajištění energetické a ekonomické nezávislosti s přetrvávající potřebou ochrany klimatu? Stane se otázka strategických rizik znovu důležitým tématem pro politiky i manažery? Přinesou krize posílení nebo oslabení cirkulární ekonomiky? Budou občané vyspělých zemí podporovat prosazování cirkularity i tváří v tvář novým ekonomickým poměrům?
Nejen na to nabízí odpovědi tato kniha, která se podrobně věnuje otázkám vztahu mezi globalizací a rozvojem cirkulární ekonomiky. Autoři publikace aktuálně reagují na pandemickou krizi z let 2020 a 2021 a podchycují i energetickou a bezpečnostní krizi let 2021 a 2022 s válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Zkoumány jsou nejen dopady makroekonomické, ale také změny v oblasti posuzování problematiky rizik na různých úrovních. Dále se autorský kolektiv věnuje postavení občana–člověka v cirkulární ekonomice a jeho významu pro její praktické uskutečňování.
 

Počet stran: 240

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-271-2932-4

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka
Jak se pandemická, energetická a bezpečnostní krize promítnou do podpory cirkulární ekonomiky na úrovni jednotlivých států, EU a případně na úrovni nadnárodních globálních organizací? Jak dopadne střet potřeby zajištění energetické a ekonomické nezávislosti s přetrvávající potřebou ochrany klimatu? Stane se otázka strategických rizik znovu důležitým tématem pro politiky i manažery? Přinesou krize posílení nebo oslabení cirkulární ekonomiky? Budou občané vyspělých zemí podporovat prosazování cirkularity i tváří v tvář novým ekonomickým poměrům?
Nejen na to nabízí odpovědi tato kniha, která se podrobně věnuje otázkám vztahu mezi globalizací a rozvojem cirkulární ekonomiky. Autoři publikace aktuálně reagují na pandemickou krizi z let 2020 a 2021 a podchycují i energetickou a bezpečnostní krizi let 2021 a 2022 s válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Zkoumány jsou nejen dopady makroekonomické, ale také změny v oblasti posuzování problematiky rizik na různých úrovních. Dále se autorský kolektiv věnuje postavení občana–člověka v cirkulární ekonomice a jeho významu pro její praktické uskutečňování.
 

Počet stran: 240

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-271-2932-4

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 339,-.