COMENDADOR

Otto Horský
Nakladatelství: E-knihy hned
Dostupnost: Ihned
142,-
Informace

Knihu COMENDADOR lze ve své podstatě zařadit mezi dosud vydané životopisné monografie autora, mezi něž patří zejména jeho kniha Živá monografie, která  je ve své podstatě shrnutím jeho celoživotních zkušeností a dosažených výsledků na předem stanovené cestě (© 2019). V témže roce, těsně po vydání uvedené knihy, obdržel Otto Horský nejvyšší peruánské státní vyznamenání, Řád „José Gregorio Paz Soldán“, s titulem Comendador, kterým  byl oceněn jeho velký přínos pro kulturní, vědeckou a ekonomickou propagaci Peru v České republice. Peruánská vláda zároveň tímto ocenila jeho velký přínos pro vzájemný rozvoj vědecko-technické spolupráce na základě  oboustranné mezivládní dohody, uzavřené v roce 1971, na jejímž základě byla v Peru realizována celá řada významných, zejména vodohospodářských a hydroenergetických staveb, u jejichž zrodu stál nejen jako iniciátor a koordinátor, ale zúčastnil se přímo i jejich realizace. Všechny tyto aktivity, mezi něž zejména patří jeho podíl na rozšíření energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, geotechnické studie umožňující realizaci podzemní vodní elektrárny Mantaro 3 – Restitucion, projekt pro hydrocentrálu el Sheque a další projekty, jsou, v knize uvedeny. Jak ve svém předávacím projevu peruánského řádu uvedla peruánská velvyslankyně J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga, tyto realizované stavby zanechají nesmazatelné stopy po mnohá desetiletí jako pomníky přátelského vztahu k lidu této země. Dále zdůraznila, že jeho účast na vědecké expedici Titicaca. 2004 CZ vyústila v důkladný historicko-geografický popis peruánského altiplana a jeho více než desetileté studium jezera Titicaca bylo korunováno obsáhlou a odborně fundovanou knihou „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“ (© 2014).

   Kniha COMENDADOR tedy doplňuje na konkrétním případě jeho dosud vydané životopisné knihy. Ukazuje cestu, vedoucí k udělení peruánského státního vyznamenání „Řád za zásluhy v diplomatických službách, Peru,  José Gregorio Paz Soldán.“ COMENDADOR – KOMTUR, Velitel. Je to hodnost udělovaná jednotlivci, který obdrží čestné ocenění  vojenského, politického nebo církevního řádu. Dnes je termín Comendador používán jako výrazný titul cti, poskytovaný lidem vysoké autority, kteří vyčnívají v úsilí pro blaho společnosti, ať již vlastní prací, nebo společenskými, politickými, nebo ekonomickými vlivy. Dříve byly tyto tituly dávány hlavně církevním, vládním nebo vojenským představitelům. Jednalo se o rytířský titul, jehož součástí mohlo být buď finanční ohodnocení, nebo darování půdy a staveb, která byla oficiálně nabídnuta těm, kteří projevili služby zájmům autority, která jí poskytla.Tradice udělování ocenění a předávání těchto titulů začala v Evropě a existovala po mnohá staletí jako strategie k zajištění a zachování dobyté půdy a pro podporu územní expanze. Nabytý darovaný majetek (encomienda) musel být Comendadorem  povinně obhajován proti  útokům  útočníků a nepřátel. Udělení této hodnosti bylo pro monarchy a církev důležitým nástrojem k získání vazalských služeb obdarovaných.

Počet stran: 204

Rok vydání: 2021

ISBN: 999-00-031-2891-1

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Knihu COMENDADOR lze ve své podstatě zařadit mezi dosud vydané životopisné monografie autora, mezi něž patří zejména jeho kniha Živá monografie, která  je ve své podstatě shrnutím jeho celoživotních zkušeností a dosažených výsledků na předem stanovené cestě (© 2019). V témže roce, těsně po vydání uvedené knihy, obdržel Otto Horský nejvyšší peruánské státní vyznamenání, Řád „José Gregorio Paz Soldán“, s titulem Comendador, kterým  byl oceněn jeho velký přínos pro kulturní, vědeckou a ekonomickou propagaci Peru v České republice. Peruánská vláda zároveň tímto ocenila jeho velký přínos pro vzájemný rozvoj vědecko-technické spolupráce na základě  oboustranné mezivládní dohody, uzavřené v roce 1971, na jejímž základě byla v Peru realizována celá řada významných, zejména vodohospodářských a hydroenergetických staveb, u jejichž zrodu stál nejen jako iniciátor a koordinátor, ale zúčastnil se přímo i jejich realizace. Všechny tyto aktivity, mezi něž zejména patří jeho podíl na rozšíření energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, geotechnické studie umožňující realizaci podzemní vodní elektrárny Mantaro 3 – Restitucion, projekt pro hydrocentrálu el Sheque a další projekty, jsou, v knize uvedeny. Jak ve svém předávacím projevu peruánského řádu uvedla peruánská velvyslankyně J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga, tyto realizované stavby zanechají nesmazatelné stopy po mnohá desetiletí jako pomníky přátelského vztahu k lidu této země. Dále zdůraznila, že jeho účast na vědecké expedici Titicaca. 2004 CZ vyústila v důkladný historicko-geografický popis peruánského altiplana a jeho více než desetileté studium jezera Titicaca bylo korunováno obsáhlou a odborně fundovanou knihou „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“ (© 2014).

   Kniha COMENDADOR tedy doplňuje na konkrétním případě jeho dosud vydané životopisné knihy. Ukazuje cestu, vedoucí k udělení peruánského státního vyznamenání „Řád za zásluhy v diplomatických službách, Peru,  José Gregorio Paz Soldán.“ COMENDADOR – KOMTUR, Velitel. Je to hodnost udělovaná jednotlivci, který obdrží čestné ocenění  vojenského, politického nebo církevního řádu. Dnes je termín Comendador používán jako výrazný titul cti, poskytovaný lidem vysoké autority, kteří vyčnívají v úsilí pro blaho společnosti, ať již vlastní prací, nebo společenskými, politickými, nebo ekonomickými vlivy. Dříve byly tyto tituly dávány hlavně církevním, vládním nebo vojenským představitelům. Jednalo se o rytířský titul, jehož součástí mohlo být buď finanční ohodnocení, nebo darování půdy a staveb, která byla oficiálně nabídnuta těm, kteří projevili služby zájmům autority, která jí poskytla.Tradice udělování ocenění a předávání těchto titulů začala v Evropě a existovala po mnohá staletí jako strategie k zajištění a zachování dobyté půdy a pro podporu územní expanze. Nabytý darovaný majetek (encomienda) musel být Comendadorem  povinně obhajován proti  útokům  útočníků a nepřátel. Udělení této hodnosti bylo pro monarchy a církev důležitým nástrojem k získání vazalských služeb obdarovaných.

Počet stran: 204

Rok vydání: 2021

ISBN: 999-00-031-2891-1

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 142,-.