Daň z příjmů 2019

Jiří Vychopeň
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
872,-
Informace

Meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

 • daň z příjmů fyzických osob,
 • daň z příjmů právnických osob,
 • daňové výdaje,
 • majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme:

 • snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů,
 • zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění),
 • změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019,
 • změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019,
 • zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
 • změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku,
 • rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,
 • změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj,
 • nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
 • nová definice základního investičního fondu.

Počet stran: 576

Rok vydání: 2019

ISBN: 999-00-018-4969-6

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

 • daň z příjmů fyzických osob,
 • daň z příjmů právnických osob,
 • daňové výdaje,
 • majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme:

 • snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů,
 • zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění),
 • změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019,
 • změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019,
 • zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
 • změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku,
 • rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,
 • změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj,
 • nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
 • nová definice základního investičního fondu.

Počet stran: 576

Rok vydání: 2019

ISBN: 999-00-018-4969-6

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 872,-.