Drazí IV. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1936 a 1937

Jaromír Synek
Nakladatelství: Univerzita Palackého v Olomouci
Dostupnost: Ihned
495,-
Informace

Jedná se o vícejazyčnou publikaci.

Rozsáhlý soubor korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce je mimořádně cenným historickým materiálem dokumentujícím nejen profesní stránku života skladatele, nýbrž i tu veskrze osobní. Tato čtvrtá část vícesvazkové edice představuje soubor 53 písemných dokumentů. Jedná se o všechny dnes známé dopisy a jeden korespondenční lístek, které skladatel a jeho manželka odeslali matce a sourozencům v Poličce v letech 1936 a 1937. Umožňuje čtenáři sledovat významnou životní etapu výjimečné skladatelské osobnosti v jejím autentickém podání, rozšířeném o obsáhlý poznámkový aparát. Jednotlivé dopisy poskytují cenné informace o jednání s vydavateli i politiky, o korespondenci a osobních setkáních s kolegy i přáteli a samozřejmě i o skladbách a obtížích či úspěších při jejich uvádění na světových i domácích pódiích. Více než kde jinde zde však Bohuslav Martinů vystupuje jako \"člověk z masa a kostí\", se všedními starostmi i radostmi. Osobní korespondence s nejbližšími tak pomáhá dotvořit celkový obraz života a díla skladatele a je pomyslnou \"pupeční šňůrou\" - nenahraditelným spojením mezi cizinou a domovem.

 

Bohuslav Martinů\'s extensive correspondence to his family in Polička is an extraordinarily valuable set of historic documents that testifi both to the composer\'s professional career and to his entirely private life. This fourth volume of the series compries 53 items of his family correspondence. This includes all the extant letters and one postal card that the composer and his wife sent home to Martinů\'s mother and siblings in Polička in the years 1936 and 1937. It allows the reader to follow a significant period in the lif of this exceptional artistic personality through his authentic personal testimony, supplemented with detailed annotations. The individual letters contain valuable information of his dealings with publishers and politicians, of his correspondence and conversations with colleagues and friends, and of course, of his compositions and the peaks and pitfalls of his efforts to have them performer on stages both at home and abroad. However, more than anywhere else, Bohuslav Martinů appears here as a man \"of flesh and blood\", with ordinary troubles and joys. His personal correspondence with those closest to him thus helps complete the overall picture of the life and work of the composer and is a metaphorical \"umblicial cord\" - a unique bridge connecting life abroad with that at home.

Počet stran: 664

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-244-6362-9

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Jedná se o vícejazyčnou publikaci.

Rozsáhlý soubor korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce je mimořádně cenným historickým materiálem dokumentujícím nejen profesní stránku života skladatele, nýbrž i tu veskrze osobní. Tato čtvrtá část vícesvazkové edice představuje soubor 53 písemných dokumentů. Jedná se o všechny dnes známé dopisy a jeden korespondenční lístek, které skladatel a jeho manželka odeslali matce a sourozencům v Poličce v letech 1936 a 1937. Umožňuje čtenáři sledovat významnou životní etapu výjimečné skladatelské osobnosti v jejím autentickém podání, rozšířeném o obsáhlý poznámkový aparát. Jednotlivé dopisy poskytují cenné informace o jednání s vydavateli i politiky, o korespondenci a osobních setkáních s kolegy i přáteli a samozřejmě i o skladbách a obtížích či úspěších při jejich uvádění na světových i domácích pódiích. Více než kde jinde zde však Bohuslav Martinů vystupuje jako \"člověk z masa a kostí\", se všedními starostmi i radostmi. Osobní korespondence s nejbližšími tak pomáhá dotvořit celkový obraz života a díla skladatele a je pomyslnou \"pupeční šňůrou\" - nenahraditelným spojením mezi cizinou a domovem.

 

Bohuslav Martinů\'s extensive correspondence to his family in Polička is an extraordinarily valuable set of historic documents that testifi both to the composer\'s professional career and to his entirely private life. This fourth volume of the series compries 53 items of his family correspondence. This includes all the extant letters and one postal card that the composer and his wife sent home to Martinů\'s mother and siblings in Polička in the years 1936 and 1937. It allows the reader to follow a significant period in the lif of this exceptional artistic personality through his authentic personal testimony, supplemented with detailed annotations. The individual letters contain valuable information of his dealings with publishers and politicians, of his correspondence and conversations with colleagues and friends, and of course, of his compositions and the peaks and pitfalls of his efforts to have them performer on stages both at home and abroad. However, more than anywhere else, Bohuslav Martinů appears here as a man \"of flesh and blood\", with ordinary troubles and joys. His personal correspondence with those closest to him thus helps complete the overall picture of the life and work of the composer and is a metaphorical \"umblicial cord\" - a unique bridge connecting life abroad with that at home.

Počet stran: 664

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-244-6362-9

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 495,-.