Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного

Lenka Rozboudová
Nakladatelství: Karolinum
Dostupnost: Ihned
150,-
Informace

Předkládaná monografie je věnována vybraným aspektům výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém a vzdělávacím prostředí. V knize jsou rozebírána témata, která různým způsobem utvářejí proces učení se ruskému jazyku, – motivace, aktivizující metody ve výuce ruského jazyka, možnosti využití ICT, interdisciplinární přístup ve výuce ruštiny, utváření interkulturní komunikační kompetence, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu výuky ruského jazyka a hodnocení žáků.

Počet stran: 146

Rok vydání: 2022

ISBN: 978-80-246-5075-3

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Předkládaná monografie je věnována vybraným aspektům výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém a vzdělávacím prostředí. V knize jsou rozebírána témata, která různým způsobem utvářejí proces učení se ruskému jazyku, – motivace, aktivizující metody ve výuce ruského jazyka, možnosti využití ICT, interdisciplinární přístup ve výuce ruštiny, utváření interkulturní komunikační kompetence, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu výuky ruského jazyka a hodnocení žáků.

Počet stran: 146

Rok vydání: 2022

ISBN: 978-80-246-5075-3

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 150,-.