Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít

Eva M. Hejzlarová
Nakladatelství: Karolinum
Dostupnost: Ihned
396,-
Informace

Učebnice představuje originální přístup k veřejněpolitickému i obecně společenskovědnímu výzkumu. Nesoustředí se na celý výzkumný proces, ale jako jeden z klíčů k uchopení výzkumného problému prezentuje data. Vedle obecné diskuze specifik dat různého typu a původu a konkrétních tipů na práci s nimi nabízí učebnice také detailní příklady. Ty jsou psány tak, aby odhalovaly jak rovinu práce s daty v daném výzkumném kontextu, tak i osobní přemýšlení jednotlivých výzkumníků a výzkumnic nad jejich úkoly (včetně vstupních ambic v konfrontaci s reálným postupem a výsledkem, pochybností a reflexe zkušeností, které bádání přineslo).

Na vzniku učebnice spolupracoval tým 31 autorů a autorek. První verze kapitol posuzovalo 17 studujících Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – díky tomu je kniha psána maximálně srozumitelně a s důrazem na to, aby byla skutečnou oporou všem, kteří se chtějí ve společenskovědním (a zejména kvalitativním) výzkumu zorientovat.

Kniha má celkem 15 kapitol rozčleněných na pět částí: Data získaná od konkrétních lidí, Administrativní data, Data z mediálního prostoru, Data z prostředí výzkumu, Další fantastické přístupy k datům a jejich zpracování.

Počet stran: 538

Rok vydání: 2024

ISBN: 978-80-246-5561-1

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Učebnice představuje originální přístup k veřejněpolitickému i obecně společenskovědnímu výzkumu. Nesoustředí se na celý výzkumný proces, ale jako jeden z klíčů k uchopení výzkumného problému prezentuje data. Vedle obecné diskuze specifik dat různého typu a původu a konkrétních tipů na práci s nimi nabízí učebnice také detailní příklady. Ty jsou psány tak, aby odhalovaly jak rovinu práce s daty v daném výzkumném kontextu, tak i osobní přemýšlení jednotlivých výzkumníků a výzkumnic nad jejich úkoly (včetně vstupních ambic v konfrontaci s reálným postupem a výsledkem, pochybností a reflexe zkušeností, které bádání přineslo).

Na vzniku učebnice spolupracoval tým 31 autorů a autorek. První verze kapitol posuzovalo 17 studujících Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – díky tomu je kniha psána maximálně srozumitelně a s důrazem na to, aby byla skutečnou oporou všem, kteří se chtějí ve společenskovědním (a zejména kvalitativním) výzkumu zorientovat.

Kniha má celkem 15 kapitol rozčleněných na pět částí: Data získaná od konkrétních lidí, Administrativní data, Data z mediálního prostoru, Data z prostředí výzkumu, Další fantastické přístupy k datům a jejich zpracování.

Počet stran: 538

Rok vydání: 2024

ISBN: 978-80-246-5561-1

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 396,-.