Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Michal Svoboda
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
274,-
Informace

S použitím jednoduchých modelových příkladů autoři zdůrazňují praktickou využitelnost účetnictví při řízení, plánování a rozhodování v organizacích veřejného sektoru či při schvalování účetních závěrek. Kniha učí porozumět účetní závěrce – rozvaze, výkazu zisku a ztráty, cash-flow, ukazuje, jak interpretovat v nich obsažená data, transformovat je do využitelných informací a dokázat vyhodnotit skutečnou finanční situaci organizací veřejného sektoru.

Počet stran: 152

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-747-8522-1

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

S použitím jednoduchých modelových příkladů autoři zdůrazňují praktickou využitelnost účetnictví při řízení, plánování a rozhodování v organizacích veřejného sektoru či při schvalování účetních závěrek. Kniha učí porozumět účetní závěrce – rozvaze, výkazu zisku a ztráty, cash-flow, ukazuje, jak interpretovat v nich obsažená data, transformovat je do využitelných informací a dokázat vyhodnotit skutečnou finanční situaci organizací veřejného sektoru.

Počet stran: 152

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-747-8522-1

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 274,-.