Karneval nadějí - básně

Karel Janotka
Nakladatelství: E-knihy hned
Dostupnost: Ihned
99,-
Informace

Další básnická sbírka Karla Janotky, autora knihy básní Krajina z žebra Adamova, kterou vydalo v roce 2003 nakladatelství Votobia. Janotkova poesie nezapře jistou příbuznost se zemitými verši Oldřicha Mikuláška či Jana Skácela, ale to je jen první dojem vyvolaný společnou láskou k přírodě a rustikálním sceneriím - jako zdroji oné zmíněné jistoty v ukvapeném světě.

Autor sbírky Ing. Karel Janotka , Csc. narozen l9.ll.l933prošel složitým bolestným profesním životem a v jeho rámci i kolísavými básnickými cykly. Po absolvování ekonomické fakulty VŠZ v Praze působil od roku l958 v různých pozicích řízení podniků služeb pro zemědělství. Po absolvování základní praxe v podnicích začal působit jako středoškolský pedagog na zemědělské škole bv Chrudimi pro obory ekonomických disciplin. Po okupaci české republikyod roku l97O byl persekuován v rámci zaměstnání z poliotických důvodů a po více než 2O let měl zákaz výkonu pedagogického působení i zákaz zastávat přiměřenou vysokoškolskou pozici v jakémkoli poniku nebo instituci.Pracoval více než l5 let jako člen a pracovník zemědělského družstva na pardubicku Přes zákaz jakékoli publikační činnosti jako odborník uveřejnil v odborném zemědělském tisku více jak l5O statí týkajících se organizace řízení zem.podniků. Musel samozřejně psát inkognito pod zkratkou . Po listopadu l989 byl rehabilitován a od ledna l99O byl jmenován ředitelem okresní zemědělské zprávy a územního odboru ministerstva zemědělství pro okres Pardubice.V této pozici působil až do svého odchodu do důchodu.Od roku l994 se vrátil k původní dříve pro něj zakázané pedagogické činnosti středoškolského a vysokoškolského pro obory ekonomiky , managementu a agroturistiky a antropologie .Přes svůj věk ovšem v omezenější míře pedagogicky působí do dnes. V literární činnosti přes zákaz publikování uvěřejňoval své básně v literárních časopisech a v pražském rozhlase . U příležitosti jeho 8Otých narozenin vydalo nakladatelství Votobia V roce 2oo3 sbírku sebraných básní Krajina ze žebra Adamova a v roce 2O16 vydal Klub pražských spisovatelů autorovu sbírku básní Časobití.V současné době jsou přiopraveny k publikaci další dvě autorovy sbírky básní.Autor svérázným osobitým způsobem ve svých básních se klaní kráse české krajiny a vyjadřuje se k eoučasnému společenskému dění v naší zemi.

Janotkova poesie nezapře jistou příbuznost se zemitými verši Oldřicha Mikuláška či Jana Skácela, ale to je jen první dojem vyvolaný společnou láskou k přírodě a rustikálním sceneriím - jako zdroji oné zmíněné jistoty v ukvapeném světě. Janotka je svébytný osobitý autor, který ve svém pozdním debutu přichází k dnešnímu čtenáři jakoby z časů už poněkud zaprášených, ale dosud velmi povědomých. Protože žádné rekvizity, ani moderní, ani archaické, nic zásadního nezmění na podstatě poesie, která je i hlavním důvodem její existence: A to je autentická emotivní otevřenost, s níž autor nabízí svůj pohled na svět a zve do něj čtenáře jako do otevřených dveří k tajemství.

Počet stran: 93

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-753-6136-3

Online publikace (formáty ePub, PDF, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Další básnická sbírka Karla Janotky, autora knihy básní Krajina z žebra Adamova, kterou vydalo v roce 2003 nakladatelství Votobia. Janotkova poesie nezapře jistou příbuznost se zemitými verši Oldřicha Mikuláška či Jana Skácela, ale to je jen první dojem vyvolaný společnou láskou k přírodě a rustikálním sceneriím - jako zdroji oné zmíněné jistoty v ukvapeném světě.

Autor sbírky Ing. Karel Janotka , Csc. narozen l9.ll.l933prošel složitým bolestným profesním životem a v jeho rámci i kolísavými básnickými cykly. Po absolvování ekonomické fakulty VŠZ v Praze působil od roku l958 v různých pozicích řízení podniků služeb pro zemědělství. Po absolvování základní praxe v podnicích začal působit jako středoškolský pedagog na zemědělské škole bv Chrudimi pro obory ekonomických disciplin. Po okupaci české republikyod roku l97O byl persekuován v rámci zaměstnání z poliotických důvodů a po více než 2O let měl zákaz výkonu pedagogického působení i zákaz zastávat přiměřenou vysokoškolskou pozici v jakémkoli poniku nebo instituci.Pracoval více než l5 let jako člen a pracovník zemědělského družstva na pardubicku Přes zákaz jakékoli publikační činnosti jako odborník uveřejnil v odborném zemědělském tisku více jak l5O statí týkajících se organizace řízení zem.podniků. Musel samozřejně psát inkognito pod zkratkou . Po listopadu l989 byl rehabilitován a od ledna l99O byl jmenován ředitelem okresní zemědělské zprávy a územního odboru ministerstva zemědělství pro okres Pardubice.V této pozici působil až do svého odchodu do důchodu.Od roku l994 se vrátil k původní dříve pro něj zakázané pedagogické činnosti středoškolského a vysokoškolského pro obory ekonomiky , managementu a agroturistiky a antropologie .Přes svůj věk ovšem v omezenější míře pedagogicky působí do dnes. V literární činnosti přes zákaz publikování uvěřejňoval své básně v literárních časopisech a v pražském rozhlase . U příležitosti jeho 8Otých narozenin vydalo nakladatelství Votobia V roce 2oo3 sbírku sebraných básní Krajina ze žebra Adamova a v roce 2O16 vydal Klub pražských spisovatelů autorovu sbírku básní Časobití.V současné době jsou přiopraveny k publikaci další dvě autorovy sbírky básní.Autor svérázným osobitým způsobem ve svých básních se klaní kráse české krajiny a vyjadřuje se k eoučasnému společenskému dění v naší zemi.

Janotkova poesie nezapře jistou příbuznost se zemitými verši Oldřicha Mikuláška či Jana Skácela, ale to je jen první dojem vyvolaný společnou láskou k přírodě a rustikálním sceneriím - jako zdroji oné zmíněné jistoty v ukvapeném světě. Janotka je svébytný osobitý autor, který ve svém pozdním debutu přichází k dnešnímu čtenáři jakoby z časů už poněkud zaprášených, ale dosud velmi povědomých. Protože žádné rekvizity, ani moderní, ani archaické, nic zásadního nezmění na podstatě poesie, která je i hlavním důvodem její existence: A to je autentická emotivní otevřenost, s níž autor nabízí svůj pohled na svět a zve do něj čtenáře jako do otevřených dveří k tajemství.

Počet stran: 93

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-753-6136-3

Online publikace (formáty ePub, PDF, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 99,-.