Lid versus demokracie

Yascha Mounk
Nakladatelství: Prostor
Dostupnost: Ihned
239,-
Informace

Autoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability, jimž se liberální demokracie po druhé světové válce v globálním měřítku těšila, a popsat tendence, jež tuto stabilitu v konečném výsledku narušily. ­Yascha Mounk spatřuje klíčový problém v odloučení obou bytostných složek liberální demokracie, tedy garantování lidských a občanských práv na jedné straně a schopnosti řídit se aktuální lidovou vůlí na straně druhé. Narušením rovnováhy, jež je pro liberální demokracii životně nutná, vznikají dvě problematické formy: nedemokratický liberalismus, v němž obyvatelstvo ztrácí vliv na počínání politických elit, a neliberální demokracie, v níž vůle lidu potlačuje práva jednotlivců a menšin.

Autor se snaží vystihnout specifické příčiny, jež posilují přitažlivost autoritářských programů, a navrhuje konkrétní kroky do budoucna, zahrnující též nastolení tolerantního, inkluzivního pojmu národa.

 

 

Německo-americký politolog Yascha Mounk (1982) studoval v Cambridgi a na Harvardu, v současnosti vyučuje mezinárodní vztahy na Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru a spolupracuje s významnými politologickými think-tanky. Píše anglicky – z důvodů částečně osvětlených i názvem jeho první knihy z roku 2014: Stranger in My Own Country. A Jewish Family in Modern Germany (Cizincem ve vlastní zemi. Židovská rodina v moderním Německu). V roce 2017 vydal knihu The Age of Responsibility. Luck, Choice and the Wel­fare State (Věk zodpovědnosti. Štěstí, rozhodování a sociální stát). Kniha Lid versus demokracie se zatím dočkala překladů do deseti jazyků a vyvolala obsáhlou mezinárodní diskusi.

 

 

Pronikavá analýza rozmachu populistického nacionalismu a výzev, jimž demokracie v naší době čelí. Pokud jste o Yaschovi Mounkovi zatím neslyšeli, v budoucnu o něm rozhodně uslyšíte.

Francis Fukuyama

 

 

Mounk píše jasně a s vervou a s využitím dat z průzkumů veřejného mínění dokládá úpadek podpory demokracie v celém západním světě. Zbavuje nás všech iluzí o tom, že záchranu demokracie snad přinese idealistická mládež. Opak je pravdou: pouhá třetina amerických mileniálů má za to, že život v demokracii je mimořádně důležitá věc, zatímco mezi staršími Američany tento názor zastávají dvě třetiny respondentů. … Mounkova analýza vnitřních pnutí liberální demokracie je působivá a mnohé odhaluje.

Gideon Rachman, The Financial Times

 

 

Jedním z důvodů, proč tuto poučnou knihu doporučit, je její mezinárodní záběr. Donald Trump si může namlouvat, že je unikát, avšak Mounk dokládá, že současný americký prezident tvoří součást globální vlny. Síly populismu se vzedmuly ve Velké Británii, v Německu, Itálii i ve Francii; v zemích, jako je Venezuela, Maďarsko, Turecko a Polsko, jsou již zabydlené a pevně etablované a mohou přikročit k dalšímu kroku, tedy k vykotlání institucionálních pojistek a utužení vlastní moci.

Jennifer Szalaiová, The New York Times

 

 

Mounkova vynikající kniha je nedocenitelným příspěvkem k diskusím o neduzích demokracie a o tom, jak je léčit.

Michael Sandel

Počet stran: 384

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-726-0420-3

Online publikace (formáty ePub, PDF, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Autoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability, jimž se liberální demokracie po druhé světové válce v globálním měřítku těšila, a popsat tendence, jež tuto stabilitu v konečném výsledku narušily. ­Yascha Mounk spatřuje klíčový problém v odloučení obou bytostných složek liberální demokracie, tedy garantování lidských a občanských práv na jedné straně a schopnosti řídit se aktuální lidovou vůlí na straně druhé. Narušením rovnováhy, jež je pro liberální demokracii životně nutná, vznikají dvě problematické formy: nedemokratický liberalismus, v němž obyvatelstvo ztrácí vliv na počínání politických elit, a neliberální demokracie, v níž vůle lidu potlačuje práva jednotlivců a menšin.

Autor se snaží vystihnout specifické příčiny, jež posilují přitažlivost autoritářských programů, a navrhuje konkrétní kroky do budoucna, zahrnující též nastolení tolerantního, inkluzivního pojmu národa.

 

 

Německo-americký politolog Yascha Mounk (1982) studoval v Cambridgi a na Harvardu, v současnosti vyučuje mezinárodní vztahy na Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru a spolupracuje s významnými politologickými think-tanky. Píše anglicky – z důvodů částečně osvětlených i názvem jeho první knihy z roku 2014: Stranger in My Own Country. A Jewish Family in Modern Germany (Cizincem ve vlastní zemi. Židovská rodina v moderním Německu). V roce 2017 vydal knihu The Age of Responsibility. Luck, Choice and the Wel­fare State (Věk zodpovědnosti. Štěstí, rozhodování a sociální stát). Kniha Lid versus demokracie se zatím dočkala překladů do deseti jazyků a vyvolala obsáhlou mezinárodní diskusi.

 

 

Pronikavá analýza rozmachu populistického nacionalismu a výzev, jimž demokracie v naší době čelí. Pokud jste o Yaschovi Mounkovi zatím neslyšeli, v budoucnu o něm rozhodně uslyšíte.

Francis Fukuyama

 

 

Mounk píše jasně a s vervou a s využitím dat z průzkumů veřejného mínění dokládá úpadek podpory demokracie v celém západním světě. Zbavuje nás všech iluzí o tom, že záchranu demokracie snad přinese idealistická mládež. Opak je pravdou: pouhá třetina amerických mileniálů má za to, že život v demokracii je mimořádně důležitá věc, zatímco mezi staršími Američany tento názor zastávají dvě třetiny respondentů. … Mounkova analýza vnitřních pnutí liberální demokracie je působivá a mnohé odhaluje.

Gideon Rachman, The Financial Times

 

 

Jedním z důvodů, proč tuto poučnou knihu doporučit, je její mezinárodní záběr. Donald Trump si může namlouvat, že je unikát, avšak Mounk dokládá, že současný americký prezident tvoří součást globální vlny. Síly populismu se vzedmuly ve Velké Británii, v Německu, Itálii i ve Francii; v zemích, jako je Venezuela, Maďarsko, Turecko a Polsko, jsou již zabydlené a pevně etablované a mohou přikročit k dalšímu kroku, tedy k vykotlání institucionálních pojistek a utužení vlastní moci.

Jennifer Szalaiová, The New York Times

 

 

Mounkova vynikající kniha je nedocenitelným příspěvkem k diskusím o neduzích demokracie a o tom, jak je léčit.

Michael Sandel

Počet stran: 384

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-726-0420-3

Online publikace (formáty ePub, PDF, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 239,-.