Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí)

Jan Kudrna
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
698,-
Informace

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli od počátku hrají přeměny hospodářské, technologické, ekologické a politické, mající navíc čím dál více globální charakter, ale také výměna generací, které jsme v poslední době svědky.

Jaký je její význam dnes? Jaký bude v dalších desetiletích? Kam se Listina za 30 let posunula, případně kde ke změně dosud nedošlo? K těmto úvahám inspiruje předkládaný sborník, který je výstupem z konference k 30. výročí přijetí Listiny československým Federálním shromážděním. Každý z autorů se ve svém příspěvku pokusil o reflexi dané oblasti lidských práv upravených Listinou a zhodnotil, co je nyní jinak, než bylo před 30 lety. Sborník tak zachycuje současné trendy, včetně toho, zda odpovídají původním představám tvůrců Listiny.

Tvůrci sborníku věří, že bude přínosným čtením nejen pro pamětníky a současníky, ale vzbudí zájem i u studentů, kteří představují nastupující generaci právníků.

Počet stran: 300

Rok vydání: 2022

ISBN: 999-00-035-2489-8

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli od počátku hrají přeměny hospodářské, technologické, ekologické a politické, mající navíc čím dál více globální charakter, ale také výměna generací, které jsme v poslední době svědky.

Jaký je její význam dnes? Jaký bude v dalších desetiletích? Kam se Listina za 30 let posunula, případně kde ke změně dosud nedošlo? K těmto úvahám inspiruje předkládaný sborník, který je výstupem z konference k 30. výročí přijetí Listiny československým Federálním shromážděním. Každý z autorů se ve svém příspěvku pokusil o reflexi dané oblasti lidských práv upravených Listinou a zhodnotil, co je nyní jinak, než bylo před 30 lety. Sborník tak zachycuje současné trendy, včetně toho, zda odpovídají původním představám tvůrců Listiny.

Tvůrci sborníku věří, že bude přínosným čtením nejen pro pamětníky a současníky, ale vzbudí zájem i u studentů, kteří představují nastupující generaci právníků.

Počet stran: 300

Rok vydání: 2022

ISBN: 999-00-035-2489-8

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 698,-.