Motivačné úlohy a hry v hudobnej výchove na druhom stupni ZŠ

Antónia Ťahún Mendelová
Nakladatelství: Tribun EU
Dostupnost: Ihned
75,-
Informace

Jedinečná publikácia Motivačné úlohy a hry v hudobnej výchove na druhom stupni ZŠ sa zaoberá motivačnými úlohami a hrami a ich využívaním v hudobno-výchovnom procese na základných školách.
Obsahuje konkrétne úlohy a hry s metodickými usmerneniami, návodmi, riešeniami, výsledkami, ktoré sú využiteľné na celom druhom stupni ZŠ, ale i na základných umeleckých školách či osemročných gymnáziách.
Dočítate sa, prečo je dôležité zavádzanie motivačných prostriedkov do vyučovania, alebo ako rozvíjať tvorivosť vo vyučovaní.
Obsahom publikácie sú úlohy, didaktické hry, tvorivé hry vo vyučovaní hudobnej výchovy.
Ako jedna z mála publikácií, sa čitateľ môže prístupnou formou dočítať o tom, ako sa realizoval celoročný pedagogický experiment v praxi, a to na niekoľkých základných školách na Slovensku. Pedagogický experiment overil efektivitu využívania uvedených motivačných úloh a hier vo vyučovacom procese hudobnej výchovy. Závery, ku ktorým sa autorka dopracovala, sú obrazom súčasného stavu hudobného školstva na Slovensku.
Publikácia je určená najmä učiteľom hudobnej výchovy na základných školách a hudobnej náuky na základných umeleckých školách, ktorí chcú svojich žiakov pozitívne motivovať k rôznym pohľadom a prístupom k hudbe a pestovať v nich lásku k hudbe.

Počet stran: 213

Rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-970-4298-1

Online publikace (formáty PDF, PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Jedinečná publikácia Motivačné úlohy a hry v hudobnej výchove na druhom stupni ZŠ sa zaoberá motivačnými úlohami a hrami a ich využívaním v hudobno-výchovnom procese na základných školách.
Obsahuje konkrétne úlohy a hry s metodickými usmerneniami, návodmi, riešeniami, výsledkami, ktoré sú využiteľné na celom druhom stupni ZŠ, ale i na základných umeleckých školách či osemročných gymnáziách.
Dočítate sa, prečo je dôležité zavádzanie motivačných prostriedkov do vyučovania, alebo ako rozvíjať tvorivosť vo vyučovaní.
Obsahom publikácie sú úlohy, didaktické hry, tvorivé hry vo vyučovaní hudobnej výchovy.
Ako jedna z mála publikácií, sa čitateľ môže prístupnou formou dočítať o tom, ako sa realizoval celoročný pedagogický experiment v praxi, a to na niekoľkých základných školách na Slovensku. Pedagogický experiment overil efektivitu využívania uvedených motivačných úloh a hier vo vyučovacom procese hudobnej výchovy. Závery, ku ktorým sa autorka dopracovala, sú obrazom súčasného stavu hudobného školstva na Slovensku.
Publikácia je určená najmä učiteľom hudobnej výchovy na základných školách a hudobnej náuky na základných umeleckých školách, ktorí chcú svojich žiakov pozitívne motivovať k rôznym pohľadom a prístupom k hudbe a pestovať v nich lásku k hudbe.

Počet stran: 213

Rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-970-4298-1

Online publikace (formáty PDF, PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 75,-.