Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Petr Bezouška
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
195,-
Informace

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.

Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura.

V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani doktrínou a judikaturou nedořešené otázky z právní praxe. Postupuje přitom tak, že shromažďuje a uvádí názory dosud publikované v různých zdrojích (od komentářů přes monografie k odborným článkům a dalším pramenům) ke konkrétním otázkám. Tyto názory pak shrnuje a připojuje k nim vlastní komentář a na logických argumentech postavený vlastní závěr, jenž dává stručnou a jasnou odpověď či návod k řešení dané otázky.

Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě srovnávacího komentáře k občanskému zákoníku pro ASPI.

"Myšlenky, na nichž stavím předložené dílo, jsou proto následující:

■ Existují právní otázky, které nejsou v současné doktríně a judikatuře uspokojivě vyřešeny.

■ Odpovědí zaznívá celá řada, často jsou protichůdné, jsou publikovány na různých místech a ne každý může věnovat čas a prostředky k jejich hledání a třídění.

■ V současné praxi velmi záleží na rychlosti, s níž je člověk schopen daný problém vyřešit, proto lidé hledají stručné a jasné odpovědi.

Tato východiska se odrážejí ve způsobu zpracování mé publikace a v její struktuře:

■ Základem je formulování velmi úzce zaměřené otázky, na niž dnes neexistuje jednoznačná odpověď.

■ Následuje přehled doposud vyslovených názorů (setříděných sestupně od nejnovějšího) s jejich stručným shrnutím. (…)

■ Jádrem je vlastní komentář, který při využití všeobecně uznávaných výkladových metod směřuje k jasné, krátké závěrečné odpovědi, případně k návodu, jak postupovat.

■ Komentář je oproštěn od obecných, teoretických sdělení, důraz je kladen na stručnost a předložení jasné a přehledné argumentace. (…)"

z předmluvy autora

Počet stran: 88

Rok vydání: 2018

ISBN: 999-00-017-9356-2

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.

Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura.

V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani doktrínou a judikaturou nedořešené otázky z právní praxe. Postupuje přitom tak, že shromažďuje a uvádí názory dosud publikované v různých zdrojích (od komentářů přes monografie k odborným článkům a dalším pramenům) ke konkrétním otázkám. Tyto názory pak shrnuje a připojuje k nim vlastní komentář a na logických argumentech postavený vlastní závěr, jenž dává stručnou a jasnou odpověď či návod k řešení dané otázky.

Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě srovnávacího komentáře k občanskému zákoníku pro ASPI.

"Myšlenky, na nichž stavím předložené dílo, jsou proto následující:

■ Existují právní otázky, které nejsou v současné doktríně a judikatuře uspokojivě vyřešeny.

■ Odpovědí zaznívá celá řada, často jsou protichůdné, jsou publikovány na různých místech a ne každý může věnovat čas a prostředky k jejich hledání a třídění.

■ V současné praxi velmi záleží na rychlosti, s níž je člověk schopen daný problém vyřešit, proto lidé hledají stručné a jasné odpovědi.

Tato východiska se odrážejí ve způsobu zpracování mé publikace a v její struktuře:

■ Základem je formulování velmi úzce zaměřené otázky, na niž dnes neexistuje jednoznačná odpověď.

■ Následuje přehled doposud vyslovených názorů (setříděných sestupně od nejnovějšího) s jejich stručným shrnutím. (…)

■ Jádrem je vlastní komentář, který při využití všeobecně uznávaných výkladových metod směřuje k jasné, krátké závěrečné odpovědi, případně k návodu, jak postupovat.

■ Komentář je oproštěn od obecných, teoretických sdělení, důraz je kladen na stručnost a předložení jasné a přehledné argumentace. (…)"

z předmluvy autora

Počet stran: 88

Rok vydání: 2018

ISBN: 999-00-017-9356-2

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 195,-.