Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
435,-
Informace

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize:

„V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit?´ Abych na ni mohl odpovědět, potřebuji znát právě ony faktory a jejich roli pro integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. A ještě před tím, než analyzuji faktory, které brání a které napomáhají úspěšné integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit, potřebuji si položit a zodpovědět otázku ohledně úspěšnosti. Co to vlastně je úspěšnost?“

Kniha dále obsahuje případové studie tří obcí, ve kterých autor zjišťuje, jak charakterizované faktory přispívají k úspěšnosti místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. Dvě případové studie ukazují různé modely integrace, které je možné označit za úspěšné. Jedna z případových studií ukazuje v protikladu integrační program, který je možné označit za neúspěšný.

Kniha je určena všem, kteří se zabývají integrací v obcích, a to nejen v teoretické rovině, ale i přímo v praxi obcí.

Počet stran: 208

Rok vydání: 2024

ISBN: 978-80-7676-854-3

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize:

„V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit?´ Abych na ni mohl odpovědět, potřebuji znát právě ony faktory a jejich roli pro integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. A ještě před tím, než analyzuji faktory, které brání a které napomáhají úspěšné integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit, potřebuji si položit a zodpovědět otázku ohledně úspěšnosti. Co to vlastně je úspěšnost?“

Kniha dále obsahuje případové studie tří obcí, ve kterých autor zjišťuje, jak charakterizované faktory přispívají k úspěšnosti místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. Dvě případové studie ukazují různé modely integrace, které je možné označit za úspěšné. Jedna z případových studií ukazuje v protikladu integrační program, který je možné označit za neúspěšný.

Kniha je určena všem, kteří se zabývají integrací v obcích, a to nejen v teoretické rovině, ale i přímo v praxi obcí.

Počet stran: 208

Rok vydání: 2024

ISBN: 978-80-7676-854-3

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 435,-.