Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Jindřiška Syllová
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
1 265,-
Informace

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy samostatné České republiky na konci roku 1992. Kniha tak skládá 25 let starý příběh vzniku základního zákona nového státu, jehož byli editoři knihy osobně účastni. 

„Svůj úkol jsme pojali jako průzkumný. Snažili jsme se zjistit, jakou vyhlídku na přijetí mají principy a jednotlivá ustanovení příští Ústavy při hlasování v plénu České národní rady. (…) Diskuse byly otevřené a názory se lišily. Předmětem sporu se staly zejména předpokládaná existence Senátu a zřízení vyšších územně samosprávných celků. Mnozí opoziční poslanci se zřízením Senátu nesouhlasili a trvali na zemském zřízení, to znamená na ústavním zakotvení Moravy jako protějšku České země. (…) Až do dnešního dne byla Ústava osmkrát novelizována, ale šlo vesměs o úpravy spjaté s novými situacemi, před kterými Česká republika stanula. Ústava z roku 1992 sloužila tedy úspěšně a svědčí o dobré práci vlády a jejích odborníků i o svědomitém přístupu poslanců.“

doc. PhDr. Milan Uhde,
předseda České národní rady a předseda Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky v roce 1992

Počet stran: 672

Rok vydání: 2018

ISBN: 999-00-017-9303-6

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy samostatné České republiky na konci roku 1992. Kniha tak skládá 25 let starý příběh vzniku základního zákona nového státu, jehož byli editoři knihy osobně účastni. 

„Svůj úkol jsme pojali jako průzkumný. Snažili jsme se zjistit, jakou vyhlídku na přijetí mají principy a jednotlivá ustanovení příští Ústavy při hlasování v plénu České národní rady. (…) Diskuse byly otevřené a názory se lišily. Předmětem sporu se staly zejména předpokládaná existence Senátu a zřízení vyšších územně samosprávných celků. Mnozí opoziční poslanci se zřízením Senátu nesouhlasili a trvali na zemském zřízení, to znamená na ústavním zakotvení Moravy jako protějšku České země. (…) Až do dnešního dne byla Ústava osmkrát novelizována, ale šlo vesměs o úpravy spjaté s novými situacemi, před kterými Česká republika stanula. Ústava z roku 1992 sloužila tedy úspěšně a svědčí o dobré práci vlády a jejích odborníků i o svědomitém přístupu poslanců.“

doc. PhDr. Milan Uhde,
předseda České národní rady a předseda Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky v roce 1992

Počet stran: 672

Rok vydání: 2018

ISBN: 999-00-017-9303-6

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 1 265,-.