Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupnost: Ihned
570,-
Informace

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře.

Vybranými aspekty a instituty, jimiž se autorka v několika částech zabývá, jsou například:

otázka definice pojmu zadavatele či nová kategorie tzv. dobrovolného zadavatele; institut směřující k odstraňování nedostatků v nabídkách uchazečů (využití postupu dle § 46 ZZVZ); situace, kdy se jedná o přípustnou změnu nabídky, a kdy již naopak půjde o nepřípustnou materiální změnu nabídky; pravidla pro vylučování účastníků zadávacího řízení a otázka tzv. nezpůsobilosti dodavatele; zakázané dohody typu bid rigging; zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních technologií (fenomén vendor lock-in); právo na náhradu škody způsobené v důsledku pochybení zadavatele v zadávacím řízení.

Publikace je postavena na praktických tipech a doporučeních, jak by měli zadavatelé co nejefektivněji postupovat, vycházejících z dosavadních závěrů relevantní rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury a konečně i praktické zkušenosti některých konkrétních zadavatelů.

Počet stran: 224

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-7676-563-4

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře.

Vybranými aspekty a instituty, jimiž se autorka v několika částech zabývá, jsou například:

otázka definice pojmu zadavatele či nová kategorie tzv. dobrovolného zadavatele; institut směřující k odstraňování nedostatků v nabídkách uchazečů (využití postupu dle § 46 ZZVZ); situace, kdy se jedná o přípustnou změnu nabídky, a kdy již naopak půjde o nepřípustnou materiální změnu nabídky; pravidla pro vylučování účastníků zadávacího řízení a otázka tzv. nezpůsobilosti dodavatele; zakázané dohody typu bid rigging; zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních technologií (fenomén vendor lock-in); právo na náhradu škody způsobené v důsledku pochybení zadavatele v zadávacím řízení.

Publikace je postavena na praktických tipech a doporučeních, jak by měli zadavatelé co nejefektivněji postupovat, vycházejících z dosavadních závěrů relevantní rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury a konečně i praktické zkušenosti některých konkrétních zadavatelů.

Počet stran: 224

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-7676-563-4

Online publikace (formáty ePub, MOBI)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 570,-.