Bezpečná počítačová gramotnosť

Eva Raffajová
Nakladatelství: Tribun EU
Dostupnost: Ihned
120,-
Informace

Pracovná učebnica Bezpečná počítačová gramotnosť je metodický materiál- pomôcka pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú informatiku, ale aj ostatné predmety. Zároveň môže pomôcť aj rodičom, vychovávateľom, ktorí chcú so svojimi deťmi využiť čas pri počítači aj bezpečne a deti naučiť ako sa bezpečne správať pri práci s internetom a využívaní počítačov. Obsahuje úlohy, ktoré sa venujú témam zo štátneho vzdelávacieho programu a zároveň aj témam bezpečného správania sa ako : kyberšikana, autorské právo, etiketa, netiketa, závislosti, netolerancia a tolerancia, diskriminácia, zneužívanie a podobne. Ponúka otázky a úlohy pre jednotlivé úlohy, vyhodnotenie i odporúčania, ktoré programy, webové stránky a projekty sú vhodné pre deti a žiakov.

Počet stran: 53

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-263-1233-8

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Pracovná učebnica Bezpečná počítačová gramotnosť je metodický materiál- pomôcka pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú informatiku, ale aj ostatné predmety. Zároveň môže pomôcť aj rodičom, vychovávateľom, ktorí chcú so svojimi deťmi využiť čas pri počítači aj bezpečne a deti naučiť ako sa bezpečne správať pri práci s internetom a využívaní počítačov. Obsahuje úlohy, ktoré sa venujú témam zo štátneho vzdelávacieho programu a zároveň aj témam bezpečného správania sa ako : kyberšikana, autorské právo, etiketa, netiketa, závislosti, netolerancia a tolerancia, diskriminácia, zneužívanie a podobne. Ponúka otázky a úlohy pre jednotlivé úlohy, vyhodnotenie i odporúčania, ktoré programy, webové stránky a projekty sú vhodné pre deti a žiakov.

Počet stran: 53

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-263-1233-8

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 120,-.