Experti a expertizy

Milík Tichý
Nakladatelství: LINDE
Dostupnost: Ihned
199,-
Informace

V úvahách o vzniku a průběhu finanční krize vystupuje do popředí význam
expertiz jako velice důležitého nástroje rozhodování. Nedávné zkušenosti
ukázaly, že různé regulativní softwary pracovaly se systémem předpokladů,
které se ukázaly nedostatečnými a nereálnými. Programy, jež měly signalizovat
nebezpečí krize, nebyly založeny na chápání náhodnosti jevů a událostí, jež
ovládají rozvoj. Mělo se za to, že velké změny na trhu jsou nepravděpodobné,
že změny cen jsou na sobě nezávislé a že dnešní výkyvy trhu a cen nemají vliv
na zítřejší vývoj. Ukázalo se, že se v kvalifikovaném rozhodování nelze obejít
bez expertů a expertiz.
Kniha se věnuje této problematice velice podrobně, avšak přehledně. Zabývá se
vlastnostmi expertů a jejich vyhledávání, vlastnostmi expertních týmů a jejich
řízení. Věnuje pozornost podkladům pro expertizy a také uspořádání výsledných
expertních zpráv.
Výklad ilustruje mnoho stručných příkladů z různých oborů rozhodování.
Kniha, jež vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce autorů, je určena
odborníkům, kteří se ve své práci setkávají s rozhodováním na různých úrovních.
Informaci o expertizách, jejich organizaci a volbě expertů v ní naleznou
manažeři z různých oborů, konzultační specialisté, specialisté v managementu
rizika a v mnohých dalších oblastech organizovaného rozhodování. Kniha není
jednostranně orientována na specifiku ekonomické nebo inženýrské činnosti.


Počet stran: 288

Rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-720-1823-9

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

V úvahách o vzniku a průběhu finanční krize vystupuje do popředí význam
expertiz jako velice důležitého nástroje rozhodování. Nedávné zkušenosti
ukázaly, že různé regulativní softwary pracovaly se systémem předpokladů,
které se ukázaly nedostatečnými a nereálnými. Programy, jež měly signalizovat
nebezpečí krize, nebyly založeny na chápání náhodnosti jevů a událostí, jež
ovládají rozvoj. Mělo se za to, že velké změny na trhu jsou nepravděpodobné,
že změny cen jsou na sobě nezávislé a že dnešní výkyvy trhu a cen nemají vliv
na zítřejší vývoj. Ukázalo se, že se v kvalifikovaném rozhodování nelze obejít
bez expertů a expertiz.
Kniha se věnuje této problematice velice podrobně, avšak přehledně. Zabývá se
vlastnostmi expertů a jejich vyhledávání, vlastnostmi expertních týmů a jejich
řízení. Věnuje pozornost podkladům pro expertizy a také uspořádání výsledných
expertních zpráv.
Výklad ilustruje mnoho stručných příkladů z různých oborů rozhodování.
Kniha, jež vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce autorů, je určena
odborníkům, kteří se ve své práci setkávají s rozhodováním na různých úrovních.
Informaci o expertizách, jejich organizaci a volbě expertů v ní naleznou
manažeři z různých oborů, konzultační specialisté, specialisté v managementu
rizika a v mnohých dalších oblastech organizovaného rozhodování. Kniha není
jednostranně orientována na specifiku ekonomické nebo inženýrské činnosti.


Počet stran: 288

Rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-720-1823-9

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 199,-.