Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení – koncepce, obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů

Milan Klement
Nakladatelství: Univerzita Palackého v Olomouci
Dostupnost: Ihned
165,-
Informace

Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně jejich zavádění do vzdělávání, kladou stále nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří musí být připraveni na tento rozvoj reagovat. Předložená monografie se tedy pokusila poskytnout odpovědi na některé z otázek zaměřených na skutečnost, do jaké míry je možné rozvinout kompetence žáků či studentů v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení, a jak je využití těchto přístupů a metod vnímáno ze strany učitelů informatických předmětů. V rámci popisované výzkumné práce jsme tedy hledali odpovědi na stále palčivější otázky, které bude potřebné řešit v souvislosti s plánovou implementací Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Počet stran: 246

Rok vydání: 2019

ISBN: 999-00-039-9220-8

Online publikace (formáty PDF)

Hodnocení

Vložte Vaše hodnocení

Informace Hodnocení Ukázka

Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně jejich zavádění do vzdělávání, kladou stále nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří musí být připraveni na tento rozvoj reagovat. Předložená monografie se tedy pokusila poskytnout odpovědi na některé z otázek zaměřených na skutečnost, do jaké míry je možné rozvinout kompetence žáků či studentů v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení, a jak je využití těchto přístupů a metod vnímáno ze strany učitelů informatických předmětů. V rámci popisované výzkumné práce jsme tedy hledali odpovědi na stále palčivější otázky, které bude potřebné řešit v souvislosti s plánovou implementací Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Počet stran: 246

Rok vydání: 2019

ISBN: 999-00-039-9220-8

Online publikace (formáty PDF)

Vložte Vaše hodnocení

Vyberte si cenu

Tento produkt má variabilní cenu, vyberte si, za kolik chcete tento produkt koupit. Nejnižší cena je 165,-.